Programma

Re-integratie UZ

Het UZ wordt vanaf 1 januari 2018 terug een onderdeel van de Universiteit Gent. Wij worden, zo zegt het Decreet, ‘overgenomen’ door de Universiteit. In eerste instantie blijven de huidige regelingen met betrekking tot het personeel behouden. Dat was zo in een protocol UZ-UGent -reintegratie met de vakbonden afgesproken. Het Bestuurscomité is hiervoor bevoegd en beslist over veranderingen binnen het globale personeelsbeleid. Voorlopig dus geen vuiltje aan de lucht.(?)

We worden binnen het UZGent bestuurd door een Bestuurscomité en een Directiecomité. Ook de afgevaardigd bestuurder blijft op post als ‘gedelegeerd bestuurder’.

Het UZ krijgt extra mogelijkheden om haar infrastructuur te versterken en we mogen nieuwe bouwwerven verwachten.

..en de Universiteit?

De Raad van Bestuur van de universiteit heeft een bepalende zeg in het algemeen beleid van het ziekenhuis, toekomstige opties, financiële keuzes, plannen in verband met infrastructuur en wat dit alles voor het personeel betekent. In die raad wordt een vertegenwoordiger van het personeel van het UZ opgenomen.

.. en dus deze verkiezingen

Guido -als ‘effectief’ kandidaat- en Sabine –als plaatsvervanger- vragen uw stem !

Wij brengen in de RvB van de UGent de spirit en de verlangens van onze UZ-medewerkers over. Daartoe luisteren we in de eerste plaats naar jullie mening en wensen.

Wij willen er met ons allen op vooruitgaan. Wij willen hogerop. Trap Op!

Wij brengen daarvoor onvoorwaardelijk onze inzet, onze deskundigheid en ervaring in. Wij zijn uitstekend vertrouwd met hoe het personeel het UZ maakt en willen dat consequent verdedigen.

Wij willen jullie bestendig op de hoogte houden van hoe de universiteit het UZ bestuurt en hoe we daarop reageren. Want we zullen niet stil zitten maar voor het UZ blijven vechten.

Advertenties